Outlook from M/S "Vestan" against Kuwait 1970.
Utsikten fra M/S "Vestan" mot Kuwait 1970 og piren vi "trimmet" på ;o)

Vaktene i Kuwait

I 1970 hadde M/S "Vestan" et stopp ved en pir i Kuwait. Fra båten kunne vi se inn til byen.
Dette synet virket forlokkende, for å avlegge byen et besøk. Kanskje var det også en sjømannskirke der?
Dekksgutten og jeg bestemte oss å ta turen. Spaserturen på piren ble en god del lenger enn vi på
forhånd hadde tenkt oss, men omsider hadde vi unnagjort etappen. Vi syntes da snart å kunne starte
på vår by-visitt, det gjenstod kun å passere en port.
Porten ble vår "Akilleshel". Det sto flere vakter der og de var faktisk også godt bevæpnet. Først
virket vaktene mistenkelige, siden mer forbauset og til sist direkte humoristiske.
Imidlertid fikk vi ikke lov til å slippe igjennom porten.
Inne i vaktbua kunne jeg se at telefonen ble flittig benyttet og så etter en stund fikk vi lov
å returnere til båten.
Selv om vi ikke oppnådde å få besøke byen, brøt denne hendelsen slik med vår daglige "tralt"
at jeg husker episoden selv nå 44 år etter. For vaktmennene ble nok også vårt besøk et
hyggelig innslag, men tror neppe noen av dem husker hendelsen lenger nå.
Jeg antar at det i dag er ganske liketil å få besøke byen, så tidene endre seg, også til det
bedre iblant ;o).
Dekksgutten M/S "Vestan" 1970
Dekksgutten, som var med på episoden her beskrevet, inne i reparatørens lugar 1970.

The guards in Kuwait

In 1970, M / S " Vestan " a stop at a pier in Kuwait. From the boat we could see into the city.
This view seemed alluring , to take the city a visit. Perhaps it was also a seaman's church there ?
Cover boy and I decided to take the trip. The walk on the pier was a good deal longer than we
advance had intended us, but eventually we had done stage . We thought then soon to start
on our city business , it remained only to pass a gate .
The gate was our " Achilles' heel " . There were several guards and they were actually too well armed. First
guards seemed suspicious , since more astonished and finally direct humorous .
However, we were not allowed to slip through the gate.
Inside the guardhouse again I could see the phone was well spent, and so after a while we were allowed
To return to the boat.
Although we did not achieve to visit the city, broke this event as our daily " central place "
I remember the episode even now 44 years after . For watchmen were probably also our visit a
nice touches, but do not think any of them remember the incident anymore now.
I guess that today is quite straightforward to visit the city, as times change, also to the
better sometimes ( Smiley ) .
Fortelleren inne på sin lugar 1970
Fortelleren inne i sin lugar på M/S "Vestan" 1970

 
Stories    Me at seaNews  
Link til home  i ikonet under
free counters Til framsiden av mitt corner