Fortelling fra min tid 

ombord i M/S "Northland"

OK Hauge in Jamaica 1966

I Oracabessa

Oracabessa husker jeg som et fredelig og idyllisk sted. Vi ankom der for å laste bananer, så
tydeligvis var det bananplantasjer i området. Det var ingen kaianlegg der, hvor vi kunne legge til,
så vi ankret opp ute i bukta. Om kvelden var vi en tur på land og jeg husker enda hvor vakkert
jeg syntes det var da jeg så utover der hvor båten lå forankret. Det var stilt og månen kom frem.
Det glitret i sjøen og den lyse bukten var omgitt med mørke palmer.
Selve lastingen av bananene syntes jeg også var en fengslende og interessant opplevelse. Det skjedde
ved at mindre båter kom og la seg langs siden av M/S "Northland". Båtene hadde tre mann ombord,
dersom jeg husker rett, og ellers fylt med bananer. Selve lossingen av disse mindre båtene foregikk
med muskelkraft under taktfast sang/ utrop. Mannskapet i båtene hadde da plassert seg med en
foran en på midt-toften og en akter. Alle syntes også å bli lempet innom kraftkaren,
som hadde plass på den midtre toften, som igjen sendte dem videre inn i "vår" båt. Temperaturen var
varm og fin og arbeidet tungt så arbeidsantrekket var av den luftige typen med bare overkropper.
Undres på om lastingen av bananer i Oracabessa fremdeles utføres på denne måten, nå 48 år etter.

***

In Oracabessa


Oracabessa I remember as a peaceful and idyllic place . We arrived there to load bananas, so
Apparently there were banana plantations in the area. There were no docks there, where we could add,
so we anchored out in the bay . In the evening we were a walk in the country and I still remember how beautiful
I thought it was when I looked over where the boat was docked. It was set and the moon came up.
It glittered in the sea and the bright bay was surrounded by dark trees.
The actual loading of bananas thought I was also a captivating and interesting experience. It happened
with smaller boats came and lay along the side of the M / S " Northland ". The boats had three men on board,
If I remember right, and otherwise filled with bananas. The discharge of these smaller boats took
with muscle power during rhythmic song / exclamation. The crew of the boats had then placed with a
in front of the middle thwart and transom . All banana ranks also appeared to be eased back powerhouse,
which had space in the middle thwart, which in turn sent them on into "our" boat. The temperature was
warm and nice and worked so hard working outfit was the kind of airy with just over bodies.
I wonder if the loading of bananas in Oracabessa still performed in this way, now 48 years after .

*****
  OK Gallery   Stories    Me at sea    News  
Link til home  i ikonet under
Til framsiden av mitt corner