On Hardangerfjorden 1969

Fra båtfotografering til ambulansetjeneste

From boat shooting at ambulances

Fotoet over her viser sjøen og været på det fineste, men slik var det ikke alltid. Her over er oppgaven å frakte personer et stedet i Hardanger. Nå vil jeg fortelle om en gang da været var litt anderledes. Vårt oppdrag da var å fotografere et fartøy i Nordsjøen utenfor Bergen. Da vi forlot havna var det rimelig stilt på sjøen, men vi kom fort ut i ganske høye bølger. Med den farten vi holdt ble det faktisk en del harde slag å stå imot og for første gang til sjøss kom jeg til å tenke på at her hadde det nok passet med et nyrebelte, ala det noen motorsyklister brukte/ bruker, men selv benyttet jeg ikke det som motorsyklist. Jeg hadde knapt tenkt tanken før det kom en "løpende" og fortalte at et mannskap på frivakta, som hadde ligget og sovet i ei «nedre køye» på banjeren brakk beinet da han trådde ut av køya og da han så skulle støtte seg i en søyle, brakk han armen og. Kansje kunne det gått  verre også, for han som lå og sov i overkøya ramlet ned i førstnevntes underkøye, siden begge køyboltene inn mot skottet i hans køye ble kappet tvers av. Ulykken førte så til at vi måtte droppe «foto safarien», lot den bokstavelig talt seile sin egen sjø, og inngikk som ambulansetjeneste i steden. Den uheldige personen måtte jo snarest mulig til sykehus og heldigvis slapp vi å bli rammet av flere uhell på siste etappe til kai.
 
The photo here shows over the sea and the weather at it's finest, but this was not always. Here is the task of carrying peoples and the place is in Hardanger. Now I will tell about a time when the weather was a little different. Our mission then was to photograph a vessel in the North Sea off Bergen. When we left the harbor, it was reasonable set on the lake, but we came out quickly in fairly high waves. At the rate we held were actually part hard knocks to resist and for the first time at sea, I came to think that here it had enough matched with a kidney belt, ala some motorcyclists used / uses, but even used I'm not the motorcyclist. I had hardly imagined before it got an "ongoing" and said that an off-duty crew, who had been sleeping in a "bottom bunk" on the forecastle broke his leg when he stepped out of the bunk and when he saw would support in a column, the hammock, he broke his arm and. Maybe things could have gone worse too, who were sleeping in the bunk tumbled down the former's lower bunk, since both bunk bolts in the bulkhead in his bunk was cut across. The accident resulted in so we dropped "photo safari", let it literally astray, and part of the ambulance service. The unfortunate person had to as soon as possible to the hospital and thankfully we are being hit by several mishaps on the final leg to shore.
link to the home page in Odd�s Corner      News